Subota, Januar 19, 2019

Hoteli Jahorina i Pale

Hoteli na planini Jahorina počinju se intezivno graditi nakon ZOI, Pale i hoteli u Palama doživljavaju intezivnan porast priliva turista u ljetnom periodu.  Svaki hotel se razlikuje kako po izgledu, tako i po ponudi. Osim smještajnih kapaciteta u hotelu, na Palama i Jahorini možete uživati i u dodatnim sadržajima koji se nalaze u samom hotelu ili aktivnostima koje su oprganizovane u vidu izleta, obilazaka, posjeta itd.