Subota, Januar 19, 2019

Istorija - Pale - Jahorina

Istorija na prostorima Balkana, a posebno Bosne i Hercegovine je burna, a spoemnici i sve ono što je stvorila, a nije porušila ljudska ruka govore u prilog tome. Smjena okupacije osmanskog i austrougarskog carstva ostavili su tragove ne samo u arhitekturi, nego i u jeziku i kulturi. Vječita borba istoka i zapada prelamala se baš na ovim prostorima. Tako se danas u Palama mogu vidjeti i crvke i džamije. Vjerski objekti ljudi koji žive i obitavaju na ovim prostorima te sa sobom nose i različitu kulturu. Različitost kulturnog naslijeđa i ispoljavanje istog kroz kulturu, ishranu i svakodnevne aktivnosti domicilnog stanovništva, velika baza su za razvoj seoskog i ruralnog turizma.

Glasinačka kultura – Sokolac

Romaniji i Glasinačkom polju često možemo pronaći gomile kamenja, za koje mislimo da su mjesta za odlaganje otpada prilikom iskrčivanja posjeda. Međutim ove gomile predstavljaju...