Kongresni turizam na Jahorini

Veliki broj hotela na Jahorini posjeduje namjenske sale za kongresni turizam. Kongresni turizam je specifični oblik turizma u kojem glavni motiv putovanja nije odmor, već učestvovanje pojedinaca na skupovima koji mogu imati različiti karakter. U skladu sa obilježjima učesnika koji posjećuju razne skupove, kongresni turizam se smatra jednim od unosnijih oblika turističkih kretanja. Skupovi mogu imati naučni, stručni, ekonomski i drugi sadržaj. Najveći broj kongresa, seminara, team building-a, predavanja itd. održava se u ljetnom periodu na Jahorini.