Subota, Januar 19, 2019

Mnogobrojne miniklinike i ordinacije na području opštine Pale i Jahorine su na raspolaganju posjetiocima koji dolaze da borave na ovim prostorima. Samu pojavu promjene mjesta boravka u interesu zadovoljenja svojih potreba za medicinskim uslugama, možemo nazvfati medicinksim turizmom. Prije je situacija bila da ljudi idu u strane i razvijene zemlje kako bi dobili pojedine medicinske usluge, međutim razvojem medicine sada iz razvijenih zemalja dolaze posjetioci koji tragaju za istim kvalitetom, ali manjim cijenjama. Na Palama je sve veći broj posjetilaca koji se obraćaju za usluge iz oblasti medicine. U prvom redu su tu medicinske ustavove i osoblje koje pruža usluge u oblasti dentalnog turizma, te mini klinke i ordinacije iz oblasti kardiologije, ginekologije, nefrologije, oftamologije, neurologije itd.