Četvrtak, Februar 21, 2019

Pansionski smještaj je u većini slučajeva zastupljen u smještajnim kapacitetima na Jahorini. Međutim, velika je pojava da domaćinstva posebno u ruralnim područijima pretvaraju svoja domacinstva u tip pansionskog smještaja. Na obroncima, Romanije, Jahorine Trebevića, postoje domaćini koji su se okrenuli kućnoj radinosti i turizmu na selu. U samom centu Pala posotji nekoliko objekata ove namjene.

PANSIONI