Četvrtak, Februar 21, 2019

Priroda kao turistička vrijednost je osnova za razvoj turizma na Jahorini i Palama. Turizam se u ovom slučaju bazira na prirodnim vrijednostima, a neke od njih su reljef, klima, bogatstvo flore i faune, hidrografija itd. Prirodne vrijednosti su osnova za razvoj i ostalih grana turizma. Reljef Jahorine je kao takav već prepoznat i 1984. godine gdje su održane XIV zimske olimpijske igre. Opština Pale i Jahorina su poznate odavno po zimskom centru, međutim u novije vrijeme veliki je priliv turista u ljetnom periodu.

PRIRODNE VRIJEDNOSTI