SEOSKI TURIZAM

Mnogobrojna sela oko Pala na padinama planina Trebeviča, Jahorine, Romanije i Ravne planine oživljavaju zahvljujući pojavi seoskog turizma. Seoski turizam ili agroturizam je specifičan oblik turizma, u kojem je glavni motiv putovanja “povratak čovjeka prirodi”. Dok su ne tako davno ljud težili da odu u grad ili neku drugu urbaniju destinacju, danas se ljudi vraćaju prirodi. Stresan način života i otuđenje od prirode ljude tjeraju nazad u zagrljaj prirodi i prirodnim vrjednostima. Poražavajući je podatak da veliki procenat školske djece nikad nije vido domaće životinje.