Specijalistička ordinacija – ambulanta “Dr Mandić” Pale

543

Specijalistička ambulanta Interne medicine “Dr Mandić“ smještena je pored magistralnog puta na ulazu u Pale. U prilici smo vam ponuditi sledeće usluge: specijalističke preglede, kompletnu dijagnostiku bolesti, kućne posjete, labaratorijske analize sa rezultatima u toku 24 sata, te sistematske preglede za firme i pojedince.

U moderno opremljenom prostoru Specijalističke ordinacije „Dr Mandić“, moguće je odraditi preglede iz svih oblasti interne medicine, pregled kardiologa (EKG, ultrazvuk srca, holter pritiska, holter EKG-a). Nakon kompletiranja svih urađenih nalaza i pregleda te postavljanja dijagnoze, određuje se i savjetuje eventualna daljnja potreba za invazivnim dijagnostičkim i terapijskim postupcima (katerizacija srca i stavljanje stentova, operacija na otvorenom srcu, ugradnja trajnog pejsmejkera i defibrilatora i dr.).

Ehokardiografija je ultrazvučni pregled srca koji vršimo najsavremenijim EHO aparatom GE VIVID 7, a omogućuje nam potpuni uvid u srčane strukture i funkcionalne parametre i time nam daje mogućnost da otkrijemo i eventualne poremećaje na srcu. Ovim pregledom utvrđujemo srčani status, na osnovu čega se određuje i eventualna terapija i kontroliše efikasnost preduzetih terapijskih mjera.

Osim navedenog, u našoj ordinacji možete zakazati i preglede  kod specijalista:

Endokrinolog, ultrasonografski pregled štitne žlijezde sa kolor dopler angiogarfijom, punkcija čvora/ciste štitne žlijezde sa citološkom analizom, pregled i zaključno mišljenje endorkinologa sa dijagnozom i odlukom o daljnejm modelu liječenja. Procjenjuje rad endokrinih žlijezda kroz fizički pregled pacijenata, određene laboratorijske analize i ultrasonografske preglede.

Naši Radiolozi su u mogućnosti da urade ultrazvučne preglede vratne regije, perifernih limfonoda, pregled štitne žlijezde, pljuvačnih žlijezda, pregled dojki sa axilama, preglede abdomena, uro trakta, testisa. Kolor dopler karitoidnih vertebralnih arterija, krvnih sudova gornjih i donjih ekstremiteta i AV fistula. Ultrazvučni pregled krvnih sudova bubrega, portolijenalnog sliva, skrotalnih struktura, vanjskih i unutrašnjih tumefakata.

Neuroloska konsultativna djelatnost:

Vrši neurolški pregled pacijenata sa hipertenzijom i simptomima od strane CNS (centralnog nervnog sistema). Na osnovu anamnestičkih podataka pacijenata, kliničkog pregleda i uvida u prethodnu dokumentaciju, TCD (transkranijalni dopler krvnih sudova mozga) procjenjuje stanje CNS i zaključuje o mogućim komplikacijama. Prema potrebi upućuje pacijenta na detaljnije neurolško ispitivanje.

Psihijatrijska konsultativna djelatnost:

 1. mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja zbog upotrebe psihoaktivnih supstanci,
 2. depresivni poremećaji u vidu depresivnih epizoda i perzistentnih depresivnih poremećaja,
 3. neurotski i sa stresom povezani poremećaji, a posebno aknsiozni poremećaji,
 4. poremećaji ishrane, pogotovo anoreksije i psiholoških kao i psihopatoloških problema vezanih za poremećaj ličnosti,
 5. poremećaji ličnosti i ponašanja odraslih.

Hirurška konsultativna djelatnost: klinički pregledi, dijagnostičke procedure i konsultacije iz područja abdominalne i onkološke hirurgije.

Ginekoloska konsultativna djelatnost:

 • opšti ginekološki pregled,
 • uzimanje briseva za citološku, bakteriološku i virusološku dijagnostiku,
 • kolposkopija,
 • UZ pretrage (transvaginalni (TVS) i transabdominalni (TAS) sa kolor doplerom,
 • elektrokoagulacija (EK) kondiloma,
 • folikulometrija,
 •  UZ dijagnostikovanje  i vođenje trudnoće,  UZ  preglei  trudnice , kardiotokografija (CTG),
 •  promjene u predmenopauzi i postmenopauzi.

Uroloska konsultativna djelatnost:

 1. opsti uroloski pregled i plasiranje katetera
 2. UZ pregled bubrega, mokracne besike i prostate i Transrektalni UZ prostate
 3. UZ pregled testisa
 4. problemi muskog steriliteta:pregled, savjet i terapija
 5. TRUS  biopsije prostate

RADNO VRIJEME

 RADNO VRIJEME

Pregledi se zakazuju u vremenu kojie pacijentu najviše odgovara, svakim radnim danom od 8 do 20 časova, a subotom od 8,30 do 16 časova. Ukoliko je potrebno nekoliko različitih pregleda, uvijek se trudimo da sve preglede povežemo, kako bi korisnik u što kraćem roku došao do rezultata. Naša preporuka je da jednom godišnje radite sistemacke preglede, te na taj način efikasno očuvate i unaprijedite Vaše zdravlje.

„Zdravlje je umjetnost življenja“

Vaša ordinacija „Dr. Mandić“

Magistralni put 71420 Pale, RS, Bosna i Hercegovina
+387 57 222 002
draganamandic66@yahoo.com

FOTO GALERIJA

 VIRTUELNA ŠETNJA 

KAKO DOCI?