Visinske i sportske pripreme

535

Visinski treninzi na Palama i Jahorini

Visinski treninzi su jedna zanimljiva oblast. Promjene u zraku koje se dešavaju iznad 1500 metara nadmorske visine pobudju procese u samom tj. hipoksije ili smanjenja količine kisika u tkivima. Hipoksija stimulira aktivnost bubreaga te oni počinju da luče hemoglobin. Samim tim se povećava količina eritrocita u krvi. Veliki broj eritrocita prenosi velike količine kiseonika što sportistima daje veću kondiciju i izdržljivost prilikom takmičenja.

Najefikasniji treninzi su oni koji se rade na manjim nadmorskim visinama, dok je cjelodnevni boravak na većim nadmorskim visinama.

Jahorina posjeduje smještajne kapacitete na visini većoj od 1500 m nadmorske visine. Fudbalski i košarkaški tereni (vanjski tereni) se nalaze u kompleksu objekata. U posljednje vrijeme je sve veća zainteresovanost za visinskim i sportskim pripremama na Jahorini i Palama. Na Palama se nalazi sportska dvorana ,,Peki,, sa 2500 sjedišta, koj je pravljena i predviđena za međunardona sportska takmičenja.

Pored toga što je Jahorina koja se nalazi na teritoriji opštine Pale olimpijska planina i skijaški centar u Bosni i Hercegovini, sve više je sportista koji dolaze ljeti.

Bitno je pomenuti da su u prethodnom periodu na Jahorini i Palama održana mnogobrojna međunarodna takmičenja kao i pripreme ekipa. Tako je prošle godine reprezentacija Srbije izvela pripreme u dvorani ,,Peki,, pred Evropsko prvenstvo u Poljskoj. Takođe, prošle godine je održano i Balkansko odbojkaško prvenstvo za juniorke na Palama.

Klubovi Crvena zvijezda i Partizan su prisutni već duže vrijeme na našim prostorima. Osim što rade sportske i visinske pripreme, oraganizatori su raznih takmičenja. Sve je veće interesovanje i drugih manje poznatih klubova, kao i sportskih ekipa iz inostranstva.

Kao što smo već napomenuli smještajni kapaciteti se nalaze na nadmorskoj visini većoj od 1500 metara. Otvoreni sportski tereni, staze za trčanje, rekreaciju se nalaze takođe na visini većoj od 1500 metara. Sportska dvorana i manji smještajni kapaciteti se nalaze u samim Palama na namorskoj visini većoj od 850 metara. Idealna kombinacija za sportske i visinske pripreme sportista su Pale i Jahorina.

Za sportiste koji su na sportskim pripremama je potrebna i adekvatna ishrana što je veliki broj ugostiteljskih objekata pri smještajnim kapacitetima i van njih u mogućnosto i pružiti. Ovdje se uglavnom radi o spravljanju hrane od domaćih namirnica koje se nabavljaju u okolnim selima u kojima se počine na intezivnom razvoju seoskih domaćinstava.

Bitno je napomenuti da osim za pripreme sportskih ekipa, područje opštine Pale je sa svojom klimom, reljefom i nadmorskom visiniom još za vrijeme austrougarske okupacije važilo kao poznata vazdušna banja. Mnogobrojni ljudi dolaze na oporavak kako krvne slike, tako i cjelokupnog organizma. Ovo je jedan vid ljetnog zdravstvenog turizma realaksacija u prirodi i visinski boravak, koji je nastao zahvaljujući prirodnim karakteristikama opštine Pale.

Za dodatne informacije obratite se putem e-mail: futurm@gmail.com ili na telefon +387 65 911 745