Subota, Januar 19, 2019

Potencijali na Palama i Jahorini, kada je riječ o poboljšanju zdravlja ili preventivnom djelovanju na zdravlje,  su više nego dovoljni za razvoj zdravstvenog turizma. Prirodne karakteristike, kao što je reljef, nadmorska visna, klima, raznolikost i kvalitet biljaka, materijalna baza wellnes, smještaj u prirodi, relax aranžmani koji pružaju mnogobrojni hoteli, travari, proizvođači zdrave hrane, seoska domaćinstva i mnogobrojni ostali kapaciteti su na raspolaganju posjetiocima. Zdravstveni turizam je u velikom usponu. Najbitnija je preventiva i zdravi tretmani koji oslobađaju  od savremenih bolesti. U prvom redu tu je stres, a određenim tretmanima i ishranom može se manjiti takođe učestala bolest, a to je gojaznost. Područje Pala i Jahorine još pod austrogarsko vrijeme je bila vazdušna banja, a zahvaljujući gore pomenutom moguć je i popravak krvne slike, poboljšanje zdravlja kod bronhitisa i astme,  čišćenje organizma itd.